Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. 

Argüden Yönetişim Akademisi, yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını ve yönetişim kalitesinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Argüden Yönetişim Akademisi'nin hedefleri:

  • İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratacak araştırma ve özendirme faaliyetleri geliştirmeyi;
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları ve kurumlarına duyulan güveni artırabilmeleri için etkin bir referans modeli oluşturmayı;
  • Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir "mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi" olarak, iyi yönetişimin toplumun her kesimine yayılımına destek olmayı
  • Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Faaliyetlerine Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde şartlı bağış fonu kurarak başlayan Akademi, kuruluşunun beşinci yılında bağımsız vakıf statüsü kazanmıştır.