Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

AKADEMİK KURUL

Yıldız Üniversitesi

Prof. Güler Aras

Yıldız Teknik Üniversitesi IIBF, İşletme bölümü, Finans Ana bilim dalında Profesör olarak görev yapan Aras, kurucusu olduğu Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi direktörlüğünü yürütmektedir. Uzun yıllar YTÜ’de, farklı yönetim pozisyonlarında bulunmuş, IIBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Üniversite Senato ve  Yönetim Kurulu üyeliği ile çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde misafir profesör ve davetli araştırmacı olarak bulunmuş, 2014-2015 döneminde ise Georgetown Üniversitesi McDonough Scholl of Business`da misafir profesör olarak davet almıştır.

Aras, “Finance, Governance and Sustainability` ve “Corporate Social Responsibility” Routledge kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar Social Responsibility Journal editörlüğünü yürütmüştür. Finans, bankacılık, sermaye piyasası, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve CSR, Entegre raporlama alanlarında yayınlanmış, 20`nin üzerinde  kitabı, çok sayıda kitap bölümü, makaleleri ve tebliğleri olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri bulunan Aras`ın en son kitaplarından olan `Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets`, 2015`de Gower-Routledge tarafından yayınlanmıştır.

Aras, `Entegre Raporlama` konusunda çalışmakta olup Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA) kurucusu ve başkanlığını yürütmektedir. Çok sayıda NGO ve araştırma merkezinin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olup, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesinde, TKYD Akademik Kurulu’nda yer almakta, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma komisyonunda bulunmaktadır. Aras, AFA, AOM, ASSA, AEA, SFS, SASE, gibi uluslararası akademik organizasyonların üyesidir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli kuruluşlarda görev almakta, stratejik finans, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetişim ve entegre raporlama konularında  danışmanlık yapmaktadır.

 

Uzmanlık Alanları

  • Stratejik finans
  • Entegre raporlama
  • Kurumsal yönetişim
  • Sürdürülebilirlik
  • Kurumsal sosyal sorumluluk
  • Finansal etik
  • Kurumsal yatırımcı