Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

EKİBİMİZ

Araştırma Direktörü

Dr. Fatma Öğücü Şen

Fatma Öğücü Şen, Argüden Yönetişim Akademisi’nde araştırma programlarından sorumludur. Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi, University of Greenwich gibi kurumlarda ve çeşitli hibe kuruluşları tarafından desteklenen projelerde araştırma uzmanı olarak bulunmuştur. İş hayatına, Mazars-Denge firmasında organizasyon yapılandırma ve süreç iyileştirme alanında yönetim danışmanlığı ile devam etmiştir.

Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde kurumsal yönetişim, fiyat yakınsamaları, paydaş analizleri gibi konularda yayınları bulunan Öğücü Şen, yayınlarını birçok uluslararası konferansta paylaşmıştır. 2012 yılından bu yana uluslararası Journal of Applied Economics and Business Research dergisinde yönetici editörlük görevini sürdürmektedir.

Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında başarı bursluyla, yüksek lisansı eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Finans alanında tamamlamıştır. Farklı istatiksel analiz programlarında uzmanlığı bulunan Öğücü Şen, doktora eğitimini muhasebe-finans alt dalı ile işletme alanında tamamlamıştır. Doktora tezinde kurumsal yönetişim ve finansal raporlama kalitesi ilişkisini incelemiştir. 

Uzmanlık Alanları

  • Kurumsal yönetişim
  • STK'larda yönetişim
  • Fiyat yakınsaması analizi
  • Paydaş analizi

Seçilmiş Yayınları

  • Fatma Ogucu, 2012. “The relationship between corporate governance and the stock return: Evidence from Turkish firms” Working paper, presented in seminar series of University of Greenwich, U.K.
  • Farrukh Suvankulov, Fatma Ogucu, 2012. “Have firms with better corporate governance fared better during the recent financial crisis in Russia?” Applied Economic Letters, 19:8, 769-773.
  • Fevzi Akıncı, Salih Mollahaliloglu, Hakkı Gursoz, Fatma Ogucu, 2012. “Assessment of the Turkish health care system reforms: A stakeholder Analysis”, Health Policy, 107:1, 21-30.
  • Farrukh Suvankulov, Marco Chi Keung Lau, Fatma Ogucu, 2012. “Price regulation and relative price convergence: evidence from the retail gasoline market in Canada”, Energy Policy, 40, 325-334.

Linkler