Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

EKİBİMİZ

Yerel Yönetişim Uzmanı

İnan İzci

İnan İzci Argüden Yönetişim Akademisi bünyesinde Yerel Yönetişim Uzmanı olarak çalışmalar yürütmektedir. İngiltere’de vatandaş hakları ve savunuculuğu alanında 4 yıl çalıştıktan sonra, sırasıyla İstanbul İl Özel İdaresi ve Sarıyer Belediyesi’nde Avrupa Birliği, Dış İlişkiler, Proje Yönetimi ve Yerel Kalkınma alanlarında Uzman ve Koordinatör olarak görev almıştır. Ayrıca, katılımcı yerel yönetim ve kalkınma üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiş ve yayınlar hazırlamıştır. Özel sektörde sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında deneyim sahibidir.

Birleşmiş Milletler, OECD gibi uluslararası kuruluşlar tarafından, global etkinliklere konuşmacı olarak davet edilen İzci, Akademi’nin yerel yönetişim ve kalkınma alanında yürüttüğü çalışmaları hem ulusal hem de küresel bazda geliştirme ve yaygınlaştırma görevini üstlenmiştir. 

İzci, Londra Üniversitesi’nde Ekonomik ve Sosyal Politika lisans programını bitirdikten sonra, aynı Üniversite’de Avrupa Kamu Siyaseti üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Hür Brüksel Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktorasını sürdürmektedir. 

Uzmanlık Alanları

  • Yerel Yönetişim
  • E-Belediyecilik ve Yönetişim
  • Sürdürülebilir Yerel Kalkınma
  • Uluslararası İlişkiler