Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English
 • Komşu Komşunun Külüne Muhtaç

  Hepimiz birbirimizi ‘tam’ yapan bir yapbozun parçalarıyız. Antik Yunan döneminde ortaya çıkan demokrasi tarihte bilinen ilk demokrasi örneği ve en değerli örneklerinden birisi. Bu anlayışa göre, kişiler başkalarıyla bir arada olduklarında tam ve yetişkin olurlar. Ünlü filozof Farabi’nin de dediği “Her insan yaşamak ve üstün mükemmeliyetlere ulaşmak için yaratılışta birçok şeye muhtaç olup bunların hepsini tek başına sağlayamaz. Her insan bunun için çok kimselerin bir araya gelmesine muhtaçtır.” Devamını okumak için lütfen tıklayınız....

  Dr. Yılmaz Argüden, Dr. Fatma Öğücü Şen

  → DEVAMINI OKU
 • İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi

  "Kentlerin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artması için kamu kurumları ile iş dünyasını temsil eden kuruluşlar arasında kurumsal, sistematik ve süreğen istişare ve iş birliklerinin güçlendirilmeye ihtiyacı var.  İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi, katılımcı paydaş süreçlerinin sağlanmasına yönelik iyi yönetişim kültürüne dayalı politika geliştirme araçlarını ve iyi örnekleri içermektedir. Dileğimiz, kentlerimizin daha sürdürülebilir, kalkınmış ve yaşanabilir birer kente dönüşmesidir. Rehberin, bu vizyonun gerçekleştirilmesi için kentlerde kamu ve iş dünyası başta olmak üzere bütün paydaşların daha etkili iş birlikleri ve...

  Dr. Erkin Erimez, İnan İzci

  → DEVAMINI OKU
 • İyi Yönetişimin Anahtarları

  İyi yönetişim insanoğlunun yaşam kalitesini geliştirmenin ve kurumların sürdürülebilirliğini sağlamanın anahtarıdır. Yaşam kalitesi tanımı ve ölçülmesi güç bir kavram. Çünkü birbirinden farklı birçok boyutu içeriyor ve zaman, mekan ve kişiye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, yaşam kalitesi göreceli, öznel bir kavramdır. Ancak, yaşam kalitesini “insanların birey ve topluluk olarak özlemlediklerini gerçekleştirebilmeleri” olarak tanımlamak bu dinamikliği, göreceliliği ve öznelliği de içinde barındırıyor. Çünkü, insanoğlunun belki de en önemli özelliklerinden birisi bulduğunla yetinmeyip, her zaman daha iyisine özlem duymasıdır. Gelişmenin temeli, bu daha...

  Dr. Yılmaz Argüden

  → DEVAMINI OKU