Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BELEDİYE YÖNETİŞİM KARNESİ ÇALIŞTAYI - İSTANBUL

Belediye Yönetişim Karnesi’nin belediyelere sunduğu katkıyı ve belediyelerde nasıl uygulanacağını deneyimlemek üzere ve bu çalışmayı, kapsamda tutulan veya tutulmamış olan tüm belediyelerin faydasına sunabilmek amacıyla, Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde bir Çalıştay düzenlendi. Çalıştay; Marmara Belediyeler Birliği çatısı altında yer alan belediyelerin belediye başkan yardımcılarının, müdürlerinin, iç denetim müdürlükleri ve strateji geliştirme müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli birimlerde görev alan uzmanlarının katılımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirildi.

Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayımızı Marmara Belediyeler Birliği'nde düzenledik.

Tarih: 2 Ağustos 2018
Yer: Marmara Belediyeler Birliği