Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

MUHTAR - BELEDİYE İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMASI

Yerel yönetimlerin karar kalitesini geliştirmek için bilgiye dayanan, katılımcı karar süreçlerini hayata geçirmeleri gerekiyor. Vatandaşların karar süreçlerine katılımı, güven ortamının tesisi ve iyi yönetişim prensiplerinin benimsenmesi için kritik bir öneme sahip. Bu sebeple de vatandaşların sesi olan muhtarlıkların güçlendirilmesi vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Buradan yola çıkarak, Muhtarlığın Güçlendirilmesi ve Muhtarlık-Belediye ilişkileri” konularına odaklanan bir araştırma projesi yürütüyoruz.

İlçe Belediyeleri’nin muhtarlarla işbirliği yapma eğilimleri ve verdikleri destekler hakkında bir anket çalışması gerçekleştirerek muhtarların görüşlerini aldık. Böylelikle İlçe Belediyeleri’nin; karar alma ve hizmet sunma süreçlerinde muhtarları (dolayısıyla vatandaşın sesini) ne oranda karar süreçlerine dâhil ettikleri konusu inceliyoruz.

Fikret TOKSÖZ önderliğinde yürüttüğümüz projemiz, bu konuda önde gelen uzman/akademisyenlerden oluşan kıymetli Danışma Kurulu üyelerimizin katkılarıyla ilerlemektedir.

Tarih: 2017

Bu programımızın gerçekleşmesinde katkı sağlayan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)’e teşekkür ederiz.