Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

BİLGE SOHBETLERİ

Düzenli olarak organize ettiğimiz Bilge Sohbetleri'nde alanında uzman kişilerle bir araya geliyor, belli konular üzerinde tartışıyoruz.

 

Mart 2017 - Salih Seçkin Sevinç

Mart 2017'de düzenlediğimiz Bilge Sohbetleri'ne dijital pazarlama profesyoneli ve sosyal medya eğitmeni Salih Seçkin Sevinç'i konuk ettik. "Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya" ve "Her şeyin Başı Blog" kitaplarının yazarı ile sosyal medya dinamikleri ve yeni trendler üzerine konuştuuk.

 

Nisan 2017 Erdal Yıldırım

Nisan 2017'de düzenlediğimiz Bilge Sohbetleri'ne Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım'ı konuk ettik. Aynı zamanda "Bana Yönetim Kurulunu Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim" kitabının yazarı Erdal Yıldırım ile sivil toplumda yönetim kurullarının kilit rolünü konuştuk.

Tarih: 2017