Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

KATILIMCI DEMOKRASİ: STK’LARI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ - ANKARA ÇALIŞTAYI

Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle yürüttüğümüz Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri Projesi kapsamındaki ikinci Çalıştayımızı, Sivil Düşün ev sahipliğinde 15 Kasım 2016 tarihinde ODTÜ Vişnelik Tesislerinde düzenledik.

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Çalıştayda, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirerek; özgürlük alanlarının genişletilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının mali kaynak, yerleşim olanakları, denetim ve insan kaynakları alanlarında güçlendirilmesine yönelik olarak hazırladığımız önerilerimizi katılımcıların görüşlerine sunduk.

Tarih: 15 Kasım 2016
Yer: Ankara