Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

ÖĞRENEN ÇOCUK: SORUMLU BİREY PROGRAMI

Toplumsal hayatın ve kültürel gelişimimizin temelleri ailede atılıyor. Aile içindeki, anne, baba ya da bakımımızdan sorumlu olan kişilerle iletişimimiz nasıl bir birey olacağımızı da şekillendiriyor. Aile bireyleri arasında tutarlı, sorumlu, hesap verebilir, adil, şeffaf, etkili ve katılımcılığı temel alan ilişkiler, yaşam kalitemizi belirliyor.

 

Bugünün ve geleceğin liderlerinin, yönetişim prensiplerini yaşamlarında benimseyen sorumlu bireyler olmalarını önemsiyoruz. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik ÖSGD işbirliğiyle başlattığımız projemizde, ÖSGD gönüllüleri ile 2 günlük eğitimimizin ardından, öğrencilerle 10 haftalık etkinlik programımızı tamamladık. Böylelikle, toplumda yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunuyoruz.

 

Bu programda iyi yönetişim bakış açısıyla ele alınan etkinliklerin, insan hakları, çocuk hakları, katılım, demokrasi, birlikte yaşam, hakları korumak, dayanışma, gönüllülük, sosyal sorumluluk konularında geleceğin sorumlu liderleri olan öğrenen çocuklara yol göstermesini umuyoruz.

Eğitim Programımız 10 haftadan oluşmuştur. Demokrasi ve Katılımcılık (4 hafta), Gönüllülük ve Dayanışma (4 hafta), Cinsiyet Eşitliği (2 hafta) konularında geleceğin sorumlu liderlerine kazanımlarda bulundurmayı hedeflemektedir.

Tarih: 2017