Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı
English

SİVİL TOPLUMDA İYİ YÖNETİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI ADANA

2016’da Katılımcı Demokrasi Projesi kapsamında, sizlerin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anketler ve çalıştaylar sonucunda, sivil toplumun en önemli ihtiyaçlarından birinin yetişmiş insan kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultudaki ihtiyaca yanıt verebilmek; sivil toplum çalışanlarını hem teorik, hem uygulamalı hem de yasal bilgilerle donatmak amacıyla geliştirdiğimiz Adana Kent Konseyi işbirliği ile Sivil Toplumda İyi Yönetişim Sertifika Programı'nı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

Eğitimin içerik, yöntem ve takvimine ilişkin bilgileri paylaşmak ve farklı görüşlerle programı zenginleştirmek üzere 24 Mayıs 2017’de tanıtım toplantımızı gerçekleştirdik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz eğitimimiz aşağıdaki konuları içerecektir: 

- Yönetimden Yönetişime: Sivil Toplum Yönetişimi

- Modern Devlet ve Sivil Toplumun Rolü, Sivil Toplum Teorileri

- STK’ların Toplumdaki Gelişen Rolleri: Aktivizm, Savunuculuk, Sosyal Sorumluluk

- Yönetişim Kalitesinin Ölçülmesi: Yönetişim İndikatörleri (Vaka Çalışması)

- Sivil Toplum İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

- Yönetim Kurullarının Seçimi ve Sorumlulukları

- Sivil Toplumda Güven Oluşturulması

- Finansal Sürdürülebilirlik: Kaynak Geliştirme ve Kaynakların Doğru Kullanımı

- Finansal Sürdürülebilirlik: Bakanlık ve Kalkınma Ajansı Hibeleri

- ‘Vatandaş-Sivil Toplum' İlişkisinin Gelişimi ve Paydaş Katılımı

- Sosyal Sermaye

- Sivil Toplumda Stratejik Planlama

- Sivil Toplum Liderleri İçin Yasal Yükümlülükler: Denetim Perspektifi

- Sivil Toplum Liderleri İçin Yasal Yükümlülükler: Mevzuat ve Uygulama

- Sivil Toplumun Kamu, Özel Sektör ve Diğer STK'larla İşbirliği

- Karar Verme Sürecinde Şeffaflık

- İcra Kurulu / Yönetim Kurulu Uygulama Çalışması

- Sivil Toplumda Etik ve Uyum

- Sivil Toplumda Etki Analizi

- Kurumsal İletişim Araçları

- Entegre Düşünce ve İyi Yönetişim

- Gelecek Trendleri ve Zorlukları: Demografi, Göç, Kaynak Sıkıntıları, Küresel Isınma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

 

Kimler Katılabilir?

 

Sivil toplumda görev alan yöneticileri/yönetici adaylarını, sivil toplum aktivistlerini, sivil toplumda kariyer yapmayı hedefleyen yeni mezunlar katılabilir.

Eğitimi Kimler Veriyor?

Eğitim programımız akademisyenler, sivil toplum liderleri ve kamu liderleri tarafından sunulacaktır. 

 

Başvuru formu için tıklayınız.

 

Kayıt ve bilgi için:

T: +90 216 280 51 14 - info@argudenacademy.org

   +90 332 352 12 22 - kentkonseyi@gmail.com

 

Tarih: 7 Eylül - 6 Ekim 2017
Yer: Adana