• Bültenimize Kaydolun

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

Bu çalışmada, C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları analiz ve istişare ederek görüş bildirmektedir.

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

Sivil toplumun görüşlerinin belirlenmesi için kurulan C20 (Civil Society 20), her yıl G20 sürecinde sivil toplumun, gelişme ve ekonomik büyüme gibi alanlarda dünya liderlerine politika önerilerini ilettikleri bir fikir üretme ve savunuculuk platformudur. Argüden Yönetişim Akademisi olarak, C20 Yönetişim çalışma grubu üyesi olarak görüş sunduk ve paydaşların görüşlerini almak için araştırmalar yaparak raporladık.

C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, bu çalışma grubunda görüşülen konuların Türkiye’deki STK’ların gündemlerindeki yerlerini, öncelikleri açısından değerlendirdikleri bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamızda, Türkiye’deki STK’ların görüşlerini özel tasarlanmış bir anket sistemi ile topladık. STK’lara açık olarak, sosyal medya ve e-posta yoluyla ulaştırdığımız anketlerden, geçerli anketleri her STK’dan bir anket olmak üzere çalışmaya dâhil ettik.

Çalışmanın paydaşı olan STK’lar, C20 Yönetişim Çalışma Grubu’nda görüşülen ve ankete dâhil olan konulara dair görüşlerini kendi gündemlerini göz önünde bulundurarak değerlendirdi. Çalışmada ele alınan ana başlıklar ve alt kırılımları şu şekilde:

Kamuda Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele

 • Kamuda şeffaflığın temel alındığı, düzenleyici ortamın yaratılması için, hükümetlerce iyi yönetişim uygulamalarının desteklenmesi
 • Kamu elindeki tüm bilgilerin herkesin kullanımına açık ve erişilebilir olması
 • Siyasi partilere yapılan bağışların şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması
 • Kamu ihalelerinde açıklığın ve şeffaflığın benimsenmesi (e-ihale uygulaması)
 • Politikacılara ve kamu görevlilerine sağlanan dokunulmazlık uygulamasının önemli ölçüde sınırlandırılması

Katılımcılık

 • Vatandaşın sesini dinleyici mekanizmaların ve düzenleyici etki analizlerinin, kamu karar mekanizmalarıyla bütünleşik bir parçası haline getirilmesi
 • Karar alma süreçlerinin düzenli olarak denetlenmesi, yolsuzlukların engellenmesi

Sorumlu İş Prensipleri

 • İnsan haklarına saygılı olmak
 • Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek
 • Çalışan haklarına saygılı olmak
 • Yolsuzlukla mücadele
 • Sorumlu iş prensiplerinin teşvik edilmesinde özel sektörün gönüllü sorumluluk alması

Diğer Konular

 • Entegre raprolamanın kullanılması
 • Vergi matrahının azaltılması ve kârların vergi cennetlerine aktarılmasını engelleyici Eylem Planı'nın uygulanması

 

Daha kaliteli bir raporlama sistemi adına koyduğumuz bu önemli öngörüler ve Entegre Raporlama konusundaki destek ve katkılarınız çok değerli.

Paul DruckmanUluslararası Entegre Raporlama Konseyi, CEO