• Bültenimize Kaydolun
KAMU

Kamu Düzenleme Kalitesi ve Yaşam Düzeyi

Ülkemizin gelişmesi ve yaşam kalitesinin artması için düzenleme süreçlerinde yönetişim kalitesinin gelişmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, bu konuda atılacak adımlar yaşam kalitemizin artmasına önemli katkı sağlayacaktır.

KÜRESEL

Entegre Düşünce

Refah düzeyini artırmak isteyen toplumlar ve değerlerini yükseltmek isteyen şirketler dünyada hızla entegre düşünceyi benimsiyorlar. Entegre düşünceyi benimseyen bireyler ve kurumlar, topluma olan sorumluluklarının farkında olmakla beraber, değer yaratmayı hedefleri arasında önceliklendiriyor.

SİVİL TOPLUM

İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı

Paydaşların karar süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için kapsayıcı istişare süreçlerine işlerlik kazandırmak hem vatandaş-devlet ilişkilerinde, hem de şirket-paydaş ilişkilerinde güven oluşturmanın önemli bir adımıdır.

ÖZEL SEKTÖR

Yönetim Kurulları’nın Toplumsal Sorumlulukları

Sorumlu yönetim kurulları sadece temel görevleri olan şirketin devamlılığını sağlamaktan değil, aynı zamanda insanlığın ve dünyanın sürdürülebilir bir geleceği olmasından da sorumludur.

KAMU

Belediyeler için

Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

KA.DER işbirliğiyle hazırladığımız rehberle, başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar için daha yaşanabilir kentlerin oluşmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunuyoruz.

SİVİL TOPLUM

STK’ların Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyumunun Değerlendirilmesi

Kobirate ve TKYD işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, sivil toplum kuruluşlarında kurumsal yönetişim ilkelerinin oluşturulmasına destek oluyoruz.

KAMU

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

KA.DER işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, ülkemizde kız çocukları ve kadınların eşit ve özgür bireyler olarak gelişmesine, yaşamlarını daha kaliteli ve daha iyi koşullarda sürdürmelerine katkı sağlıyoruz.

KÜRESEL

G20 İçin İyi Yönetişim Önerileri

C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 hükümetlerine sivil toplum için önemli olan ulusal ve uluslararası alandaki farklı konuları istişare ederek görüş bildiriyoruz.

ÖZEL SEKTÖR

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Rehberi

Hazırladığımız rehberle, hem şirketlerin hukuk müşavirlerine, hem de kurumsal sürdürülebilirlik konusunda atılım yapmak isteyen şirket yöneticilerine yol gösterici olmayı amaçlıyoruz.

KAMU

Kentlerden Yönetişim Örnekleri

Büyükşehirlerde iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi ve kentlerde iyi yönetişim uygulamalarının sürekli gelişmesi için çalışmalarda bulunuyoruz. Hazırladadığımız iyi örneklerin Türkiye’deki farklı şehirlere ilham vermesini arzuluyoruz.

SİVİL TOPLUM

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

FES desteğiyle, TEPAV ve TESEV işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmayla katılımcı demokrasi için vazgeçilmez olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın güçlendirilmesini hedefliyoruz.