• Bültenimize Kaydolun

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

Ülkemizde kız çocukları ve kadınların eşit ve özgür bireyler olarak gelişmesine, yaşamlarını daha kaliteli ve daha iyi koşullarda sürdürmelerine katkı sağlayan bu çalışma KA.DER iş birliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

Yerel yönetimlerin kapsayıcılık kalitesini kadınlar ve kız çocukları bakış açısıyla geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma KA.DER iş birliğinde gerçekleştirilmiştir. Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi, iyi yönetişim ilkeleri ışığında belediyelere karar alma, kaynak tahsisi ve kullanımı, hizmet sunumu ve  kurumsal yapıların toplumsal cinsiyete duyarlı kılınması ve eşitsizliklerin azaltılması konusunda katkı sunmayı hedefliyor.

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi araştırması kapsamında Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerinin kadınlar ve kız çocukları açısından kapsayıcılığını, kendi yönetim süreçlerine, kurumsal mekanizmalarına ve faaliyetlerine ne oranda yansıttığını 231 gösterge ile ölçtük ve değerlendirdik. Bu araştırma sonucunda elde edilen verileri yorumladığımız yayınımız aracılığıyla ise kapsayıcılık açısından bir ilçe belediyesinin, süreç yönetişimi, iyi yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü bazında güçlü ve gelişime açık alanlarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu araştırma, pilot ilçe olarak seçilen Bağcılar ve Kadıköy Belediyesi’nin özellikle kadın ve kız çocukları açısından kapsayıcılık iklimini ölçmeyi çalışıyor. Yaptığımız çalışma bir yandan yerel sivil toplum kuruluşları ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliği taşırken diğer yandan sunduğu önerilerle Bağcılar ve Kadıköy Belediyelerine de rehberlik ediyor.

İlçe belediyelerinin karnesini, süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsünden oluşan 3 ana başlık altında belirledik ve buna göre bir karne puanı ortaya çıkardık. Araştırmamızı k ilgili belediyelerin halka açık verileri üzerinden geçrekleştirdik.