• Bültenimize Kaydolun

Yaşam Kalitesini Artırmanın Yolu:
Kamuda İyi Yönetişim

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı ikinci mezunlarını verdi. Programdan 100'e yakın kamu yöneticisi, müdür ve uzman mezun oldu.

Yaşam Kalitesini Artırmanın Yolu:
Kamuda İyi Yönetişim

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı’nın” 2018 yılı mezunları sertifikalarını Ankara’da Milli Kütüphane’de aldılar. “Yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularında bilinç ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen ve ilk mezunlarını 2016 yılında veren Sertifika Programına kamu sektöründe görev alan yöneticilerin, kamu uzman ve yöneticileri yoğun ilgi gösteriyor.

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı, kamu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak üzere geleceğin lider kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Açılış konuşmalarını Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı’nın ve Milli Kütüphane Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Hafize Er’in yaptığı törende, kamuda yönetişim kalitesini artırmanın vatandaşın yaşam kalitesini artıracağı vurgulandı.

Açılış konuşmalarında konuşan Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “İyi yönetişim, yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir başarının temelidir. Yönetişim kalitesi ise toplumların kurumlarına duydukları güven ile doğrudan ilgilidir. Kurumlarına güven duyulan toplumlarda büyüme hem daha hızlı hem de daha etkili olur” dedi.

Katılımcıları ve ev sahibi kurumu temsilen açılış konuşmasını yapan Hafize Er ise, Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programının katılımcılarının uzmanlıklarını geliştirme açısından çok faydalı bulduğunu, Programın öğretilerinin katılımcıların profesyonel hayatlarına katkılarının önemli olduğunu belirtti. “Sertifika programımız boyunca Kamuda İyi Yönetişim, Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar, Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet, Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon modüllerini tamamladık. İşimize bakış açımız değişti ve gelişti. Bizden sonraki katılımcıların da bu Programın her dakikasını aynı verimlilikle değerlendireceklerine inanıyoruz.” dedi.

Açılış konuşmalarını takiben, 96 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan katılımcılara “Uzmanlık Belgeleri” takdim edildi.  Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, “Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Akademi yönetişim konusunda gerek kendi bilgi ve deneyimlerini gerekse dünyadaki en iyi uygulamaları geleceğin liderleri olma potansiyeline sahip, iyi yetişmiş kamu yöneticileri ile paylaşarak, kamu ile vatandaş arasındaki güven ortamını geliştirmeyi hedefliyor.” dedi. Dr. Argüden, bu sertifika programına verdikleri önemi vurguladı ve mezunlara “Değer ancak uygulama ile üretilir. Bu nedenle, iyi yönetişim konusunda öğrendiklerinizi uygulamanızı ve deneyimleriniz yaygın şekilde paylaşarak öğrenme ortamının sürekliliğini sağlamanızı diliyoruz.” dedi.

Dr. Argüden konuşmasında Akademi’nin bağışçıları TIRSAN, Akkök Holding, Borusan Holding, Garanti Bankası ve ARGE Danışmanlık’a, eğitimin işbirliği ortağı Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na, Programa ev sahipliği yapan Milli Kütüphane’ye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, katılımcıların başvurularını ulaştıran kamu STK’larına (Avrupa Birliği Uzmanları Derneği, Başbakanlık Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçiler Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Mali Hizmetler Uzmanları Derneği, Yasama Uzmanları Derneği) ve tüm davetlilere teşekkür etti.

Argüden Yönetişim Akademisi, ulusal ve uluslararası arenada rol alan özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşlarında iyi yönetişimin geliştirilmesini destekliyor, kurumlar ile paydaşları arasındaki güven duygusunu geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Akademi, yönetişim alanında “ilk başvuru noktası” haline gelmiş bir bilgi merkezi olmayı amaçlıyor. Bu alanda tez yazan lisansüstü eğitim öğrencilerine burs imkânı sunarak, “İyi yönetişim” uygulamalarını yaygınlaştırıyor ve ödüllendiriyor.

Akademi, “Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika Programına ek olarak, özel sektörde yönetişimin kalitesinin artmasını hedefleyen “Özel Sektörde İyi Yönetişim (International Finance Corporation-IFC işbirliğiyle)”, ve katılımcı demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan sivil toplum kuruluşlarında yönetişim kalitesinin artmasını hedefleyerek “Sivil Toplumda İyi Yönetişim” sertifika programlarını düzenliyor. İlkokul 4. Sınıf çocuklarıyla yürütülen “Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” Projesi ile de geleceğin liderleri çocukların sorumlu birer birey olmaları için çalışıyor.

2015 yılı faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayımlayan Akademi, bu raporuyla Türkiye’de Entegre Rapor yayınlayan ilk kurum oldu; dünyada ise kuruluşundan itibaren tüm yıllık raporlarını Entegre Rapor olarak yayınlayan ilk kuruluş olarak kâr amacı gütmeyen kurumlar için örnek oluşturdu.

Akademinin son çıkan yayını katılımcılara hediye edildi

Akademi, Program boyunca katılımcılara eğitim konularıyla ilgili ve oldukça ilgi gören yayınlarından hediye etti. Bu yayınlara ilave olarak, Mezuniyet Töreni katılımcılarına da Akademi’nin en yeni yayını olan ve İstanbul İlçe Belediyelerini yönetişim kalitesi açısından vatandaş bakışıyla değerlendiren “Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” yayını hediye edildi.

İlgili Kişiler