• Bültenimize Kaydolun

Büyükşehir Yönetişim Kalitesinin İyileştirilmesi

7 Ekim Dünya Büyükşehir Günü kapsamında, büyükşehir yetkililerinin yönetişim kalitesinin ölçüm yoluyla iyileştirilmesinin önemini vurgulamak için Avrupa Konseyi, OECD ve LSE Cities’den entelektüel liderlerle uluslararası bir etkinlikte bir araya geldik. 

Büyükşehir Yönetişim Kalitesinin İyileştirilmesi

6 Ekim 2022

Dünya Büyükşehir Günü, Metropolis ve BM-Habitat tarafından daha adil ve müreffeh metropoller inşa etmek için toplu eylemi teşvik eden küresel bir kampanyadır. Dünya Büyükşehir Günü'nün bu yılki sloganı “Sınırları Aşmak”. 7 Ekim 2022'de, dünyanın dört bir yanındaki büyükşehirlerin toplulukları ve yetkilileri, sınırları aşma ve boşlukları kapatma konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etmeye davet ediliyor.  Gelişen topluluklara ev sahipliği yapan ve insanlarının ve gezegenin zorluklarına çözümler sunan daha entegre metropol alanlara bu şekilde ulaşabileceğimiz vurgulanıyor. 

Metropolis ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz webinarda; büyükşehir yönetimlerinde yönetişim kültürünün vatandaş merkezli bütünsel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi açısından türünün ilk örneği olan Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi Modeli konuşmacılar tarafından sunuldu ve tartışıldı. 

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi araştırmamız, iyi yönetişimi büyükşehir yönetimlerinde güçlendirerek, küresel, ulusal ve yerel düzeyde demokrasiyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve yaşam kalitesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Karne, iyi yönetişim ilkelerini temel alarak, vatandaşların büyükşehir yönetimlerini resmî belge, bilgi ve verilere dayanarak izleme ve değerlendirmesine imkân sağlıyor. 

Dünyanın dört bir yanındaki büyükşehir belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, vatandaşlar ve merkezi hükümetler webinarın hedef grupları arasındaydı. Açılış konuşmasını Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden’in gerçekleştirdiği webinar, Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez moderatörlüğünde gerçekleşti.

Webinar Konuşmacıları:
Niall Sheerin, Avrupa Konseyi
Oscar Huerta Melchor, OECD
Nuno F. da Cruz, LSE Cities
Dr. İnan İzci, Argüden Yönetişim Akademisi

İlgili Kişiler