• Bültenimize Kaydolun

Koç Üniversitesi

Prof. Ali Çarkoğlu

Akademik Kurul Üyesi

Profesör Ali Çarkoğlu Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir ve Eylül 2013’ten itibaren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi’nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü’nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi’ne seçilmiştir.

Doktora derecesini State University of New York-Binghamton’da Mayıs 1994’te savunmuştur. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu ve parti politikaları alanlarında değişik sorulara cevap aramıştır. Yüksek öğrenim öğrencilerinin tercihleri, dindarlık, siyasal İslam ve siyasi davranış ilişkisi, Müslüman toplumlarda hayır severlik, yolsuzluk, enformalite, AB üyeliği hakkında görüşler ve oy verme davranışı üzerine değişik araştırma ekipleriyle birlikte aralarında TUBITAK, USIP, Ford Foundation, Nuffield Foundation, Open Society Institute, Boğaziçi, Sabancı, Işık ve Koç üniversiteleri araştırma fonları tarafından desteklenen saha çalışmaları yürütmüştür.Turkish Studies dergisinin kuruluşundan beri yayın kurulundadır ve Türkiye Ekonomik Siyasi Etüdler Vakfı’nın (TESEV), 2000-2001 yılları arasında araştırma direktörlüğü görevini yürütmüştür. Makaleleri Democratization, European Journal of Political Research, Electoral Studies, Turkish Studies, New Perspectives on Turkey, South European Society and Politics, Middle Eastern Studies, Political Studies dergilerinde ve derleme kitaplarda yayınlanmıştır.