• Bültenimize Kaydolun

KURUMSAL YÖNETİŞİM
YOLCULUĞUMUZ VE KATKILARIMIZ

2023

Sonuçlarımızı Küresel Liderlerle Paylaştık

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi araştırmamızın sonuçlarını IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyumu'nun bilgi ortağı olarak paylaştık. Aynı zamanda  ESG değil G(EES) ve Kamu Kurumları için Entegre Düşünce başlıklı 2 düşünce makalesini de sunduk.

SGS 2022 Sonuçlarımızı Türkiye'de Paylaştık

7 ülkeden 10 sektörde faaliyet gösteren 200 küresel sürdürülebilirlik lideri şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımlarının sürdürülebilirliğini incelediğimiz araştırmamızın sonuçlarını TÜYİD iş birliğinde Türkiye'de paylaştık.

2022

Sürdürülebilirlikte
En İyi Örnekler
Bir Araya Geliyor

Sürdürülebilirliğin iş yapış şekillerinin parçası haline gelmesine liderlik edecek yönetim kurulları ve tepe yöneticilerinin görevlerini net olarak tanımlayan araştırmalar yapıyor, makaleler hazırlıyoruz.

2021

Etki Yaratan Araştırma 3. Yılında

Değer Raporlama Vakfı'nın bilgi ortağı olarak Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©'nin 2021 sonuçlarıVRF'nin Küresel Konferansı'nda paylaştık.

2020

Sürdürülebilirliğin Yönetişimine Yerel ve Küresel İlgi

İlki yoğun ilgi gören Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© araştırmamızın ikincisi de yerel ve küresel kuruluşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Araştırma modelimiz G20'de küresel liderlere iyi örnek olarak gösteriliyor.

2019

Daha İyi Bir Dünya için Türkiye’den Özgün Bir Proje

7 ülke 10 sektörde sürdürülebilirlik endeksindeki en büyük şirketlerin sürdürülebilirlik raporlarını yönetim merceğinden inceledik.

Sonuçlarımız IIRC Konferansı'nda

Bilgi Ortağı olarak yer aldığımız Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin 2019 Küresel Konferansında Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© araştırmamızın 2019 sonuçları yerel ve küresel basının ilgisini çekti.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni çok değerli buluyor, savunduğu felsefenin dünyada yayılımı için gönüllü elçi olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Prof. Mervyn E. KingInternational Integrated Reporting Council Onursal Başkan

2018

Özel Sektörde İlk Mezunlarımıza Tebrikler

International Finance Corporation (IFC) iş birliğinde düzenlediğimiz “Özel Sektörde İyi Yönetişim” programımızla danışma kurulu üyemiz Prof. David Beatty, Alexey K. Volynets gibi kurumsal yönetişim konusunda dünyanın en iyilerini sektöründe lider şirketlerin yöneticileriyle buluşturduk.

2017

Sürdürülebilir Bir Gelecek içinHukuk Müşavirlerinin Rolü

UNGC’nin, hukuk müşavirlerinin kurumsal sürdürülebilirlik prensipleriyle uyumlu çalışması için yol gösteren ve iyi örneklerle zenginleştirilmiş Hukuk Müşavirleri için Sürdürülebilirlik Rehberi’ni Türkçe’ye kazandırdık. 

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansları

İlkini Global Compact Türkiye iş birliğiyle 2017’de Tüsiad’ta gerçekleştirdiğimiz konferans serisinin ikincisini 2018’de Galatasaray Üniversitesi ile, üçüncüsünü ise 2019 yılında Altınbaş Üniversitesi ile düzenledik.

2016

İlk Kurumsal Yönetişim Yayınımız Referans Gösterildi

Dr. Yılmaz Argüden’in yazdığı Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları, kurumsal yönetişim alanındaki ilk yayınımız oldu. Yayınımız, Türkiye Etik ve İtibar Derneği’nin kurduğu ve sürdürülebilir yerel kapasite oluşturmak için çalışan TICE tarafından iş etiği, uyum, sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında referans kitap olarak da gösterildi.

İyi Yönetişimin El Kitabı

Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden, Handbook of Board Governance kitabında “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Sorumlu Yönetim Kurulları” bölümünü kaleme aldı. Dr. Argüden, bu bölümde yönetim kurullarının rolü ve sürdürülebilirliğin yeni standartlarıyla beraber bu konulardaki iyi örnekleri de paylaşarak gelişim fırsatı yaratıyor. Sürdürülebilirlik vizyonunun organizasyon yapısına entegre edilmesi için bir rehber niteliği taşıyan bölüm sonunda yönetim kurullarının kendilerini sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirmeleri için 34 soruluk bir öz değerlendirme rehberi de yer alıyor. 

Kitabın ‘All-Star’ yazar kadrosuna Türkiye’den davet edilen tek isim Akademi’nin kurucusu Dr. Yılmaz Argüden oldu.

Didem Eryar ÜnlüDünya Gazetesi

2015

Daha İyi Bir Gelecek için Sorumlu Yönetim Kurulları

Dr. Argüden’in IFC Private Sector Opinion yayınında yer alan makalesi, sürdürülebilir bir gelecek için yönetim kurullarının sorumluluklarını tanımlıyor ve bir aksiyon planı sunuyor. Ayrıca, makalenin sonunda yer alan 35 sürdürülebilirlik sorusu yönetim kurullarının performansını ölçüyor ve sürdürülebilirlik yolculuğunda yönetim kurullarına rehber oluyor.

2014

OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri 

OECD’nin 2014–2015 yılında yenilenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmasına dünya çapında görüş veren 75 kurum arasında yer aldık.

OECD İlkelerinin her seviyeden paydaş katılımını desteklemesi, kuruma duyulan güveni artırması, daha etkili yönetim kurullarını desteklemesi gibi önerilerimizi OECD’ye ilettik.

TKYD İş Birliğiyle
İlk Eğitim Programımız

Yönetim Kurulu süreçlerinin değerlendirilerek etkinliğinin artırılması amacıyla özel sektör yöneticilerine yönelik tek günlük bir eğitim düzenledik. Eğitimde yönetim kurulu yapılanması ve işleyişinin yanı sıra yapılacak değerlendirmenin kapsamı ve süreci detaylı bir şekilde ve örneklerle katılımcılarla paylaşıldı.

Küresel Yönetim Kurulları Örgütleri İstanbul Buluşmasına Ev Sahipliği

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve TKYD iş birliğiyle gerçekleşen iki günlük toplantıda yönetim kurulları odaklı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, uluslararası işbirliği ve finansal destek imkânları gibi konular masaya yatırıldı.