• Bültenimize Kaydolun

KAMUDA İYİ YÖNETİŞİM
YOLCULUĞUMUZ VE KATKILARIMIZ

2023

6 Belediyeye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de ELoGE vermekle yetkilendirdiği Argüden Yönetişim Akademisi, ALDA ve Altınbaş Üniversitesi'yle Ulusal Platform kurdu. Bağımsız jürinin değerlendirmesiyle Ankara, Eskişehir, Bağcılar, Gebze, Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri ELoGE Markasını kullanma hakkı kazandı.

Katılımcı Demokrasi Okulu Türkiye’de

Avrupa Konseyi’nin yerelde katılımcılığı güçlendirmeye yönelik geliştirdiği araçların tanıtıldığı Katılımcı Demokrasi Okulu’nu Türkiye’de ilk kez İstanbul’da düzenledik. Derinleşme eğitimleri Ankara, Adana, İstanbul ve İzmir’de devam ediyor.

2022

Yönetişimde Marka Belediyeler için

Yerel yönetişimi iyileştirerek vatandaşın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Entegre Belediye Yönetişim Modeli’ni geliştirdik. Model belediyelerde katılımın, bilginin ve işleyişin kalitesini artırarak iyi yönetişimi, katılımcı demokrasiyi, etkin kaynak ve risk yönetimini sağlıyor.

İstanbul’dan İki Belediye Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Kullanım Hakkını Kazandı

Modelin öngördüğü yaklaşımı benimseyen Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri Türkiye’de markayı kullanma hakkı elde eden ilk belediyeler oldu.

Büyükşehir Ölçeğinde İyi Yönetişim

Türkiye’deki 27 büyükşehir belediyesini iyi yönetişim ilkeleriyle vatandaş gözünden inceleyerek oluşturduğumuz Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi, küresel olarak uygulanabilecek özgün bir model olarak geliştirildi.

Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi Sonuçlarımızı Paylaştık

Altınbaş Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz konferansta araştırmamızın sonuçlarını kamu, sivil toplum ve akademi temsilcileriyle paylaştık. Konferansın ardından gerçekleştirdiğimiz çalıştayda büyükşehirlerde yönetişim kalitesini iyileştirmek için katılımcıların sunduğu önerileri derledik.

2021

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Yerel Yönetimler

İstanbul ilçe belediyelerini incelediğimiz Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi ile yerel yönetimlerin kapsayıcı ve adil politikalar geliştirmesini öneriyor, paylaştığımız iyi örneklerle yerel yönetimlerde karşılıklı öğrenmeyi hızlandırıyoruz.

Bu proje; bütüncül yaklaşıma sahip olması, karşılıklı öğrenmeyi sağlaması, iş birliği fırsatları oluşturması ve veri temelli çalışmaları başlatması açısından çok önemli.

Dr. Şengül Altan ArslanİBB Genel Sekreter Yardımcısı

Yerelde Yönetişim Kalitesi

Avrupa Konseyi’nin 12 iyi yönetişim ilkesini yerel yönetimler için işlevsel hale getiren Entegre Belediye Yönetişim Modeli ve Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin iyi yönetişim uygulamalarını ölçen Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi’ni geliştirdik.

2020

Yerel Kalkınmada
Yönetişimin Önemi

Katılımcı paydaş süreçlerinin sağlanması için Yerel Kalkınma Rehberi ile iyi yönetişim kültürüne dayalı politika geliştirme araçları paylaştık. Kentlerin insanlar için daha güvenli, dayanıklı ve yaşanabilir yerleşimler haline gelmesi için de Bütüncül Sosyal Hizmet Yönetişimi yayınımızı hazırladık.

Güçlü kalkınma, rekabetçilik ve yaşam kalitesi için iyi yönetişim şart. Kentlerimizin ve ülkemizin rekabet kapasitesinin artmasında İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi önemli bir yol arkadaşı olacaktır.

Orhan TuranTÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı

Kamu Düzenleme Kalitesi
Serimizin İkinci Yayını

2015 Raporu’nun ardından OECD Kamu Düzenleme Kalitesi 2018 Raporu’nu da Türkçe’ye kazandırarak kamu karar mekanizmalarının ilgisine sunduk.

Özel sektör, kamu ve sivil toplum yöneticilerine yönelik lansmanımızı, TÜSİAD iş birliğiyle gerçekleştirdik.

2019

Dünyanın İlk
Belediye Entegre Raporu Türkiye’den!

Belediye Yönetişim Karnesi© önerilerimizden biri olan Entegre Raporlama’yı hayata geçiren Kadıköy, dünyada entegre rapor yayınlayan ilk belediye oldu. Kurucumuz ARGE’nin danışmanlığında yürütülen projeye biz de katkı sağladık.

STK’lar Modelimizi Benimsiyor

Çeşitli STK’lar Belediye Yönetişim Karnesi© modelimizi kendi projelerine uyarlayarak kullanıyor.

2018

Belediyelerin Yönetişim Kalitesini Geliştiriyoruz

İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi© ile belediyelerin öğrenme hızını, ölçerek tetiklemeyi amaçlıyoruz. Araştırmamızı vatandaş bakışıyla yürütürken, paydaş katılımını artırmak için muhtarlar ve gençlerle ortak çalışmalar da gerçekleştirdik.

Sonuçlarımızı Paylaştık

Yayınımızı ve araştırmamızın sonuçlarını paylaştığımız konferans, ulusal basın tarafından ilgiyle takip edildi.

2017’de geliştirdiğimiz model OECD tarafından iyi örnek olarak gösterildi, dünyada ilgi çekti.

Yönetişim kalitesini ölçmek için araç geliştirmek hem uygulayıcılar, hem de akademisyenler için çok önemli. Bilgi birikimini ileri taşıyan yenilikçi ve örnek bir model.

Shabbir CheemaHarvard Kennedy School

2017

Türkiye’den Dünyaya
Özgün Bir Model:
Belediye Yönetişim Karnesi©

Belediyeler, vatandaşın yaşam kalitesinin gelişiminde en hızlı aksiyon alabilen kamu kurumlarıdır. Yerel yönetimlerin yönetişim kalitesinin gelişmesi daha iyi bir gelecek için çok önemli. Geliştirdiğimiz Belediye Yönetişim Karnesi© Modeli ile belediyelerin kamuya açık verilerini “vatandaş bakışıyla” inceliyor ve iyi örneklerle öğrenme hızını artırmayı amaçlıyoruz.

2016

İlk Mezunlarımıza Tebrikler!

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı ile daha kapsayıcı, katılımcı ve hesap verebilir karar alma mekanizmalarını destekliyoruz. 16 haftalık programı başarıyla tamamlayan lider kamu yöneticilerini tebrik ediyoruz.

Bu eğitim kamu uzmanları için büyük bir fırsat, eğitimden azami derecede faydalandık. Sonraki katılımcıların da eğitimden aynı verimle yararlanacağına inanıyorum.

Ahmet KebeliGençlik ve Spor Bakanlığı

Kamu Düzenleme Kalitesi
Serimizin İlk Yayını

Kamu düzenlemelerinin kalitesi vatandaşın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Uluslararası kamu düzenleme standartlarını Türkçe’ye kazandırarak öğrenme hızını artırmayı hedefliyoruz. OECD Kamu Düzenleme Kalitesi 2015 Raporu’nun önerilerini TÜSİAD iş birliğiyle kamu ve özel sektör yöneticileriyle paylaştık.

2015

Akademi’nin İlk Konferansı!

Gerçekleştirdiğimiz ilk geniş kapsamlı konferans Kamuda İyi Yönetişim – Politikalar ve Uygulamalar oldu. Daha iyi bir gelecek için, kamu uzmanlarının yönetişim yetkinliklerini geliştiriyor, uluslararası bilgiye erişimi artıran, öğrenme ortamını tetikleyen etkinlikler düzenliyoruz.

2014

Akademi’nin İlk Yayını 
Kamuda İyi Yönetişim

OECD’nin düzenleyici politikalar ve iyi yönetişim önerilerini sıraladığı Kamuda İyi Yönetişim raporunu Türkçe’ye kazandırdık. OECD iş birliğiyle yayınladığımız bu ilk kitabımızla uluslararası yönetişim standartlarını Türkiye’de paylaşmış olduk.