Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Yaşam kalitesini artırmanın yolu, nereden geçiyor?

20 Aralık 2018

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 2018 yılı mezunları, sertifikalarını aldılar. Törende, kamuda yönetişim kalitesini artırmanın vatandaşın yaşam kalitesini artıracağı vurgulandı. 

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı, kamu politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi geliştirmek ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini artırmak üzere geleceğin lider kamu yöneticilerinin yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

“Yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularında bilinç ve bilgi düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen Sertifika Programına kamu sektöründe görev alan uzman ve yöneticiler yoğun ilgi gösteriyor. 

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı

Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı sertifika töreninde konuşan Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “İyi yönetişim, yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir başarının temelidir. Yönetişim kalitesi ise toplumların kurumlarına duydukları güven ile doğrudan ilgilidir. Kurumlarına güven duyulan toplumlarda büyüme hem daha hızlı hem de daha etkili olur.” dedi.

Katılımcıları ve ev sahibi kurumu temsilen açılış konuşmasını yapan Milli Kütüphane Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Hafize Er ise, Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programının katılımcılarının uzmanlıklarını geliştirme açısından çok faydalı bulduğunu, Programın öğretilerinin katılımcıların profesyonel hayatlarına katkılarının önemli olduğunu belirtti.

 Er, “Program boyunca Kamuda İyi Yönetişim, Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metotlar, Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet, Kamu Servislerinde Etkinlik ve İnovasyon modüllerini tamamladık. İşimize bakış açımız değişti ve gelişti. Bizden sonraki katılımcıların da bu Programın her dakikasını aynı verimlilikle değerlendireceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, 96 saatlik yoğun eğitim programını başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan katılımcılara, “Uzmanlık Belgeleri” takdim edildi. 

“Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar”

Kapanışta konuşan Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden ise şunları söyledi:

“Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar. Akademi yönetişim konusunda gerek kendi bilgi ve deneyimlerini gerekse dünyadaki en iyi uygulamaları geleceğin liderleri olma potansiyeline sahip, iyi yetişmiş kamu yöneticileri ile paylaşarak, kamu ile vatandaş arasındaki güven ortamını geliştirmeyi hedefliyor.

Değer ancak uygulama ile üretilir. Bu nedenle, iyi yönetişim konusunda öğrendiklerinizi uygulamanızı ve deneyimleriniz yaygın şekilde paylaşarak öğrenme ortamının sürekliliğini sağlamanızı diliyoruz.”

Dr. Argüden, Akademi’nin bağışçıları TIRSAN, Akkök Holding, Borusan Holding, Garanti Bankası ve ARGE Danışmanlık’a, eğitimin işbirliği ortağı Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na, Programa ev sahipliği yapan Milli Kütüphane’ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, katılımcıların başvurularını ulaştıran kamu STK’larına ve davetlilere teşekkür etti. 

Argüden Yönetişim Akademisi

Argüden Yönetişim Akademisi, ulusal ve uluslararası arenada rol alan özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşlarında iyi yönetişimin geliştirilmesini destekliyor, kurumlar ile paydaşları arasındaki güven duygusunu geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyor. Yönetişim alanında “ilk başvuru noktası” haline gelmiş bir bilgi merkezi olmayı amaçlan Akademi, bu alanda tez yazan lisansüstü eğitim öğrencilerine burs imkânı sunarak, “İyi yönetişim” uygulamalarını yaygınlaştırıyor ve ödüllendiriyor.

Akademi, “Kamuda İyi Yönetişim” Sertifika Programına ek olarak, özel sektörde yönetişimin kalitesinin artmasını hedefleyen “Özel Sektörde İyi Yönetişim (International Finance Corporation-IFC işbirliğiyle)” ve sivil toplum kuruluşlarında yönetişim kalitesinin artması hedefiyle “Sivil Toplumda İyi Yönetişim” sertifika programlarını düzenliyor. İlkokul 4. Sınıf çocuklarıyla yürütülen “Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” Projesi ile de geleceğin liderleri çocukların sorumlu birer birey olmaları için çalışıyor.

Akademinin yayınları hediye edildi

Program boyunca katılımcılara eğitim konularıyla ilgili ve oldukça ilgi gören yayınlarından hediye eden Akademi, bunlara ilave olarak Mezuniyet Töreni katılımcılarına da Akademi’nin en son yayını olan ve İstanbul İlçe Belediyelerini yönetişim kalitesi açısından vatandaş bakışıyla değerlendiren “Vatandaş Bakışıyla: İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” yayınını hediye etti.

Akademi’nin yayınlarına online olarak erişmek için buraya tıklayınız.

Akademi’nin tanıtım filmi için buraya tıklayınız.

20 Aralık 2018